JE_20108, Staffan på stege för att sätta i nya  fönster i kvarnen i Stocksbo., Jonas Engström

Staffan på stege för att sätta i nya fönster i kvarnen i Stocksbo.

JE0104_21, Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001, Jonas Engström

Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001

JE0104_22, Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001, Jonas Engström

Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001

JE0104_23, Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001, Jonas Engström

Rödfärgad lada med svarta portar. Sörmland sommaren 2001

JE0321_21, Finngården Ranvall med skog i bakgrunden, Jonas Engström

Finngården Ranvall med skog i bakgrunden

JE0312_27, Container i förråd med katt framför, Jonas Engström

Container i förråd med katt framför

JE0102_15, Vy över Mjölnars och ån i Stocksbo, sommaren 2001, Jonas Engström

Vy över Mjölnars och ån i Stocksbo, sommaren 2001

Show More