JE0417_02, Före ogräsharvning av höstvete, Stocksbo 2004, Jonas Engström

Före ogräsharvning av höstvete, Stocksbo 2004

JE0417_01, Efter ogräsharvning av höstvete, Stocksbo 2004, Jonas Engström

Efter ogräsharvning av höstvete, Stocksbo 2004

Show More