JE0311_20, Bevattning av radodling. Skåne sommaren 2003, Jonas Engström

Bevattning av radodling. Skåne sommaren 2003

JE0204_35, Potatis i Skåne Sommmaren 2002. Bevattning, Jonas Engström

Potatis i Skåne Sommmaren 2002. Bevattning

Show More