JE_11500, Stocksbo gamla kraftstation i kvällssol, Jonas Engström

Stocksbo gamla kraftstation i kvällssol

JE0400_009, Under byggnation. Hälsingland vintern 2004, Jonas Engström

Under byggnation. Hälsingland vintern 2004

Show More