JE_06, Strängläggning av ensilage inför balning, Jonas Engström

Strängläggning av ensilage inför balning

JE_4226, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4224, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4216, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4203, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4196, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4194, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4178, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4162, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE_4154, Vändning av hö i perfekt torkväder, Jonas Engström

Vändning av hö i perfekt torkväder

JE0107_03, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_05, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_06, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_07, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

Show More