JE0107_27

Pressning och plastning av ensilage i fyrkansbal