JE0107_04, Slåtter av klövervall med buren slåtterkross, Jonas Engström

Slåtter av klövervall med buren slåtterkross

JE0107_24, Pressning och plastning av ensilage i fyrkansbal, Jonas Engström

Pressning och plastning av ensilage i fyrkansbal

JE0107_27, Pressning och plastning av ensilage i fyrkansbal, Jonas Engström

Pressning och plastning av ensilage i fyrkansbal

Show More